1. Ce este Asociația Sky Legend ?


Asociația este o organizație juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ și apolitică, funcționarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului.


2. Care este scopul Asociației Sky Legend ?


ASOCIAȚIA are ca scop promovarea istoriei aviației prin activități, servicii sau acțiuni în vederea:

 • realizării unor replici scara 1:1 în stare de zbor a avionului IAR 80 sau a variantelor acestuia, denumit IAR 80R;
 • realizării unor replici, restaurarea sau întreținerea altor avioane reprezentative pentru istoria aviației;
 • prezentării acestora către publicul larg, inclusiv prin participarea la mitinguri aviatice în țară și străinătate;

3. Care sunt obiectivele Asociatiei Sky Legend ?


ASOCIAȚIA își propune realizarea următoarelor obiective:

 • Constituirea unui fond de documentare care să cuprindă date și informații legate de avionul IAR 80 sau alte avioane istorice, cum ar fi: documentație de construcție, manuale, cărți, planșe, fotografii, filme, etc.;
 • Realizarea documentației de execuție a avionului replică și a pregătirii de fabricație aferente, prin proiectare de către membrii asociației și prin colaborare cu terți;
 • Realizarea în colaborare cu firme specializate a avionului IAR 80R;
 • Înmatricularea avionului, exploatarea și participarea la demonstrații în zbor;
 • Informarea publicului larg din țară și străinătate, prin mijloace specifice privind evoluțiile, realizările și noutățile aeronautice naționale și universale;
 • Informarea și atragerea, prin diferite mijloace, a publicului larg pentru a participa la evenimentele aeronautice (mitinguri, demonstrații aeriene, concursuri sportive cu specific aeronautic etc.), organizate în țară și străinătate de diferite instituții publice sau private;
 • Inițierea și menținerea colaborărilor cu reprezentanți ai societăților comerciale, școlilor, liceelor, colegiilor și instituțiilor de învățământ superior, în scopul stimulării tinerilor pentru practicarea profesiilor aeronautice;
 • Sprijinirea muzeelor sau secțiilor de aeronautică pentru identificarea, colectarea și donarea materialelor specifice, pentru deschiderea unor expoziții;
 • Susținerea creatorilor din domeniul beletristic și al artelor plastice pentru realizarea unor opere artistice cu subiecte inspirate din activitățile aeronautice;
 • Colaborarea cu asociații, fundații, instituții și organisme din țară și străinătate pentru schimbul de informații din aeronautică, a cunoașterii evoluțiilor în cercetare, producție, fabricație și zbor din țară și din lume;
 • Participarea activă la evenimentele cu specific aeronautic (mitinguri aeriene, comemorări, dezveliri de monumente, cunoaștere a evenimentelor și eroilor aviației, precum și a personalităților din domeniul aeronauticii);
 • Promovarea activității asociației și a membrilor săi în mass – media;

5. Ce drepturi si obligatii au membrii Asociatiei Sky Legend ?


Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 • să participe cu vot deliberat în alegerea organelor  de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ori de control ale ASOCIAȚIEI;
 • să-și exprime liber părerile despre activitatea sau legislația în domeniu;
 • să participe la toate activitățile organizate de ASOCIAȚIE;
 • să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când aceștia lipsesc din motive obiective;
 • să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când lipsește din motive întemeiate;
 • să beneficieze, în condițiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activitățile desfășurate de ASOCIAȚIE;
 • să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să fie sprijiniți în obținerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
 • să reprezinte ASOCIAȚIA când este desemnat de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să fie informat asupra hotărârilor adoptate și a activităților promovate și desfășurate de către ASOCIAȚIE;

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

 • să participe direct sau prin reprezentanți împuterniciți în scris la desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor ASOCIAȚIEI;
 • să participe la îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale ASOCIAȚIEI;
 • să respecte hotărârile adoptate, organele de conducere și control ale ASOCIAȚIEI;
 • să nu întreprindă acțiuni sau activități ce pot leza interesele ASOCIAȚIEI;
 • să achite cotizația;
 • să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
 • să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să participe activ la lucrările și activitățile ASOCIAȚIEI, atunci când sunt solicitați;
 • să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele ASOCIAȚIEI;

9. Cum pot face o sponsorizare ?


O cotă de 20% din impozitul datorat de persoanele juridice poate fi directionat catre o organizatie nonprofit. Banii nu mai ajung toți la stat, ci sprijină un ONG să-și susţină financiar activitatea. Altfel spus, aveți posibilitatea să decideți ce se întâmplă cu banii din impozitele Dumneavoastră.

Procedura de redirecționare este simplă:

Se va întocmi un Contract de sponsorizare. Contractul reprezintă baza redirecționării cotei de 20% din impozitul pe profit.

Puteți decide să ne fiți alături.

Vă mulțumim


10. Cum se poate face o donaţie ?


Dacă ai avut venituri din salarii sau din pensii, dacă ai realizat venituri și/sau din activități independente (profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, chirii) poți redirecționa către Asociația Sky Legend 2% din impozitul datorat.

Poți contribui cu orice sumă prin transfer direct în contul Asociației Sky Legend.

Poți dona obiecte, materiale, documente, etc.

Vezi secțiunea Donații pentru detalii.

 

Îți mulțumim,