1. Ce este Asociația Sky Legend ?


Asociația este o organizație juridică română, de drept privat, fără scop lucrativ și apolitică, funcționarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislației române, precum și cu prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului.