7. Ce este un voluntar ?


Orice persoană care are cunoştinţele tehnice, organizatorice sau de comunicare, necesare derulării activităţilor de realizare a scopului asociaţiei;