8. Nomenclatorul Avionului IAR80


Indexul reperelor, planşele de ansamble, montaj şi detalii, precum şi alte documente ce fac parte din documentația unui avion se codifică conform unuia sau mai multor nomenclatoare.

Prezentăm parte a nomenclatorului original al avionului IAR80: