Voluntariat


IAR 80R va zbura din nou în primul rând datorită eforturilor depuse de voluntari. De eforturile făcute de aceștia depinde realizarea proiectului de avion, al celui pentru pregătirea de fabricație, a manualelor și instrucțiunilor de testare, zbor și întreținere, producția pieselor, asamblarea și efectuarea probelor la sol și în zbor, întreținerea avionului. În funcție de mărimea echipei formate și a eficienței sale, se va stabili un calendar de derulare a activităților. Pentru a participa, ca voluntar, este nevoie de experiență în unul din domeniile proiectării sau fabricației în aviație:

Proiectare -specialiști în:

 • proiectare structură aviație;
 • simulare și analiză structurală FEA;
 • proiectare SDV-istică: calapoade, gabarite;
 • proiectare instalații: motor, tren, hidraulică, comenzi, combustibil, oxigen, aparate de bord, electrică -programatori CAM;
 • tehnologie procese și fabricație;
 • elaborare manuale;

Fabricație -specialiști în:

 • execuție piese primare;
 • prelucrări mecanice;
 • sudură;
 • reglare gabarite;
 • structură;
 • montaj general;
 • control calitate;
 • probe la sol;
 • probe în zbor;

În etapa actuală sunt necesari cât mai mulți voluntari pentru partea de proiectare. Secțiunea Cerințe prezintă condițiile necesare participării în echipa de proiectare. În funcție de evoluția proiectului, se vor emite cerințe pentru specialitățile necesare în etapa respectivă.

Participarea se face prin semnarea unui contract tip între Asociația Sky Legend și voluntar.