13. Drawing tree

Blueprints

În lumea aviației, pentru construcția şi întreținerea avioanelor se folosesc în mod curent planşele, așa-numitele „blueprints”.

Scopul de bază al planşelor este de a descrie simple piese, ansamble sau modul cum se pot realiza montajele ansamblelor şi reparațiile diferitelor componente, într-o maniera grafică şi de a furniza o serie de informații de proiectare, specificații, toleranțe, materiale şi multe altele.

Desenele folosite în procesul de fabricație al unei aeronave sunt în general împărțite în trei categorii diferite:

  • desene de detaliu care furnizează informații pentru o singură piesă;
  • desene de ansamblu care arată mai multe piese unite între ele;
  • desene de montaj sau instalare care oferă informații despre poziționarea şi modalitatea de montare a ansamblului pe aeronavă sau a subansamblului pe un ansamblu superior.

În afară de cele trei categorii existente la IAR80 regăsim şi desene de detaliu pentru ansamble sau montajele lor care aduc informații suplimentare necesare procesului de fabricație.

În timpul producției unui avion, sunt aduse modificări din diferite motive. Pot fi considerate modificări de reproiectare completă sau parțială a unei componente, al unui subansamblu sau ansamblu. Un alt exemplu de modificare poate fi schimbarea procesului prin care se realizeaza o componentă sau cea a grosimii materialului.
Corespunzător, planşele au revizii diferite şi trebuiesc folosite în concordanță cu varianta de avion aleasă.

Drawing tree

Reprezintă un sistem ierarhic folosit pentru a localiza o anumită piesă sau ansamblu într-un set de planşe, desene.
În cartuşul unui desen de detaliu al unei piese este alocat un cod unic corespunzător şi un alt cod al ansamblului superior din care face parte.
Desenul cu codul ansamblului superior prezintă montajul acelor piese de detaliu în ansamblul alcătuit.
În cazul avionului IAR80 există coduri diferite pentru planşa ansamblului în sine şi montajul ansamblului respectiv.

Prezentăm în continuare indexul desenelor avionului IAR 80R, ce are la bază indexarea originală a componentelor avionului.
Astfel, reperele originale sunt indexate C-XXXX, cele existente dar reproiectate complet R-XXXX, cele similare S-XXXX, iar reperele complet noi R-YYYY.
În acest fel se păstrează o trasabilitate completă a proiectului, de la reperele avionului original până la versiunea finală a avionului IAR 80R.

Schema de codare a reperelor/ansamblelor
Drawing Tree partial al avionului IAR80R